REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH

ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Treść regulaminu